• Libušská 211 - Písnice Praha 142 00 Czech Republic

LUẬT Ở SÉC

/thumb/thumb.php?src=/images/stories/content/2018/02/20180215_06_45_11_0.jpg&w=408&h=200&zc=1&q=80&a=c

Việc đưa người nước ngoài vào trại tị nạn hoặc trại tạm giam đối với người nước ngoài được thực hiện khi có bản án của tòa án với nội dung đưa người nước ngoài vào trại tị nạn hoặc trại tạm giam.

Bài mới đăng

Tạp chí, Tin tức, Giải trí tiếng Việt hàng đầu dành cho cộng đồng Việt Nam ở Séc & Slovakia

Turbínová 3528/1
831 04 Bratislava 
Slovakia